Fotnote/sluttnote

Setter inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet. Notetegnet settes inn ved skrivemerket. Du kan velge om du vil bruke automatisk nummerering eller et selvvalgt symbol.

Det følgende gjelder både fotnoter og sluttnoter.

Fotnoter settes inn nederst på hver side, mens sluttnoter settes inn nederst på siste side i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett Inn - Fotnote og Sluttnote - Fotnote eller Sluttnote

Åpne sprettoppmenyen og velg Fotnote/sluttnote (innsatte felter)

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn fotnote direkte


Nummerering

Velg typen nummerering du vil bruke for fotnoter og sluttnoter.

Automatisk

Nummererer fotnotene eller sluttnotene du setter inn, i stigende rekkefølge automatisk. Du kan endre innstillingene for automatisk nummerering i Verktøy → Fotnoter/sluttnoter.

Tegn

Velg dette alternativet for å definere et tegn eller symbol for gjeldende fotnote. Dette kan være en bokstav,et tall eller et spesialtegn.

Velg

Setter inn et spesialtegn som fotnote eller sluttnotemerke.

Type

Velg om du vil sette inn en fotnote eller en sluttnote. Sluttnotenummereringen er uavhengig avfotnotenummereringen.

Fotnote

Setter inn et fotnoteanker ved skrivemerkets plassering i dokumentet, og legger til en fotnote nederst på siden.

Sluttnote

Setter inn et sluttnotemerke ved skrivemerkets plassering i dokumentet, og legger til en sluttnote nederst på siden.

Sette inn/redigere fotnoter og sluttnoter

Fotnoter/Sluttnoter

Supporter oss!