Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Seksjon - Innrykk-fanen eller velg Format - Seksjoner - Alternativer-knapp - Innrykk-fanen


Før seksjon

Angir innrykk før seksjonen, ved venstremargen.

Etter seksjonen

Angir innrykk etter seksjonen, ved høyremargen.

Supporter oss!