Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett Inn > Seksjon > Innrykk fane eller velge Format > Seksjoner - Alternativ knappen - Innrykk fanen


Før seksjon

Angir innrykk før seksjonen, ved venstremargen.

Etter seksjonen

Angir innrykk etter seksjonen, ved høyremargen.

Supporter oss!