Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab


Før seksjon

Angir innrykk før seksjonen, ved venstremargen.

Etter seksjonen

Angir innrykk etter seksjonen, ved høyremargen.

Supporter oss!