Innrykk

Rykker inn seksjonen med en venstre- og høyremarg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bolk → Innrykk eller velg Format → Bolker


Før seksjon

Angir innrykk før seksjonen, ved venstremargen.

Etter seksjonen

Angir innrykk etter seksjonen, ved høyremargen.

Sette inn seksjon

Feltkommandoer

Supporter oss!