Sette inn manuelt skift

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Flere Brytninger - Manuell Brytning


Type

Velg hvilken type skift du vil sette inn.

Linjeskift

Avslutter den aktuelle linjen og flytter teksten til høyre for markøren til neste linje uten å skape et nytt avsnitt.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


Spalteskift

Setter inn en manuell kolonnebryting (i en flerkolonneoppsett) og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste kolonne. En manuell kolonnebryting er angitt med en kant øverst i den nye kolonnen som ikke skrives ut.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


Sideskift

Setter inn et manuell sideskift og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste side. Det innsatte sideskiftet er angitt med en kant øverst på den nye siden som ikke skrives ut.

tip

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Page Style

Velg sidestilen for siden som kommer etter det manuelle sideskiftet.

Endre sidetall

Tilordner sidenummeret du angir til siden som følgeretter det manuelle sideskiftet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du tilordner en annen sidestil til siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

Sidetall

Skriv inn det nye sidenummeret for siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

note

To display manual breaks, choose View - Nonprinting Characters.


Sette inn og slette sideskift

Supporter oss!