Sett inn manuelt skift

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Flere Brytninger - Manuell Brytning


Type

Velg hvilken type skift du vil sette inn.

Linjeskift

Avslutter den aktuelle linjen og flytter teksten til høyre for markøren til neste linje uten å skape et nytt avsnitt.

Omstartsstedet spesifiserer hvor neste linje skal starte etter et linjeskift.

Mulige verdier vises nedenfor.

Original tekstlayout:

Original tekstlayout

Verdi

Formateringsmerke

Betydning

[Ingen]

Linjeskift ingen

Fortsett rett etter gjeldende linje.

Eksempel på linjeskift Ingen (standard)

Neste hele linje

Fult Linjeskift

Fortsett ved neste hele linje, det vil si under alle de forankrede objektene som krysser den gjeldende linjen.

Eksempel på linjeskift Neste hele linje

Venstre

Linjeskift til venstre

Fortsett på neste linje som er frigjort på venstre side.

Eksempel på linjeskift venstre

Høyre

Linjeskift til høyre

Fortsett på neste linje som er frigjort på høyre side.

Eksempel på linjeskift høyre


Standardverdien for linjeskiftet er ingen.

tip

Du kan også sette inn et standard linjeskift ved å trykke Shift+Enter.


Spalteskift

Setter inn en manuell kolonnebryting (i en flerkolonneoppsett) og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste kolonne. En manuell kolonnebryting er angitt med en kant øverst i den nye kolonnen som ikke skrives ut.

tip

Sett inn et kolonneskift gjennom å trykke +Shift+Enter


Sideskift

Setter inn et manuell sideskift og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste side. Det innsatte sideskiftet er angitt med en kant øverst på den nye siden som ikke skrives ut.

tip

Du kan også sette inn et sideskift ved å trykke +Enter. Men hvis du vil tilordne den påfølgende siden en annen sidestil, må du bruke menykommandoen for å sette inn det manuelle sideskiftet.


Sidestil

Velg sidestilen for siden som kommer etter det manuelle sideskiftet.

tip

For å bytte mellom liggende og stående retning, velg Standard sidestil for å bruke stående orientering eller Landskap-stilen for å bruke liggende orientering.


Endre sidetall

Tilordner sidenummeret du angir til siden som følgeretter det manuelle sideskiftet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du tilordner en annen sidestil til siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

Sidetall

Skriv inn det nye sidenummeret for siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

note

For å vise manuelle skift, velg Vis - tegn som ikke skrives ut.


Supporter oss!