Sette inn manuelt skift

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Manuelt skift


Type

Velg hvilken type skift du vil sette inn.

Linjeskift

Avslutter den aktuelle linjen og flytter teksten til høyre for markøren til neste linje uten å skape et nytt avsnitt.

Tipsikon

Du kan også sette inn et linjeskift ved å trykke Shift + Enter.


Spalteskift

Setter inn en manuell kolonnebryting (i en flerkolonneoppsett) og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste kolonne. En manuell kolonnebryting er angitt med en kant øverst i den nye kolonnen som ikke skrives ut.

Sideskift

Setter inn et manuell sideskift og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste side. Det innsatte sideskiftet er angitt med en kant øverst på den nye siden som ikke skrives ut.

Tipsikon

Du kan også sette inn et sideskift ved å trykke+ Enter. Vær oppmerksom på at du må bruke menyen til å sette inn det manuelle sideskiftet hvis du vil bruke en annen sidestil på den neste siden.


Stil

Velg sidestilen for siden som kommer etter det manuelle sideskiftet.

Endre sidetall

Tilordner sidenummeret du angir til siden som følgeretter det manuelle sideskiftet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du tilordner en annen sidestil til siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

Sidetall

Skriv inn det nye sidenummeret for siden som følger etter det manuelle sideskiftet.

Merknadsikon

Du kan vise manuelle skift ved å velge Vis → Kontrolltegn (som ikke skrives ut).


Sette inn og slette sideskift

Supporter oss!