Felt skjulte avsnitt

Viser eller skjuler skjulte avsnitt. Dette valget gjelder bare visningen av skjulte avsnitt på skjermen, ikke i utskrifter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis – Skjulte avsnitt


note

For å aktivere denne funksjonen, velg - LibreOffice Writer - Vis, og sørg for at avmerkingsboksen Skjulte avsnitt i Visningsfelt-området er valgt.


Du kan bruke feltkommandoen "Skjult avsnitt" til å tildele et vilkår som må være oppfylt for at et avsnitt skal skjules. Hvis vilkåret ikke er oppfylt, vises avsnittet.

Når du skjuler et avsnitt, skjules også fotnoter og rammer som er forankret til tegn i avsnittet.

Supporter oss!