Skjulte avsnitt

Viser eller skjuler skjulte avsnitt. Dette valget gjelder bare visningen av skjulte avsnitt på skjermen, ikke i utskrifter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Skjulte Avsnitt


Merknadsikon

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


Du kan bruke feltkommandoen "Skjult avsnitt" til å tildele et vilkår som må være oppfylt for at et avsnitt skal skjules. Hvis vilkåret ikke er oppfylt, vises avsnittet.

Når du skjuler et avsnitt, skjules også fotnoter og rammer som er forankret til tegn i avsnittet.

Supporter oss!