Normalutforming

Viser hvordan dokumentet vil se ut når du skriver det ut.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Normal

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Normalvisning.

Vis-menyen, velg Normalvisning.

Fra verktøylinjer:

Ikon Normalvisning

Normal visning


Supporter oss!