Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil se ut i en nettleser. Dette er nyttig når du lager HTML-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Web

På verktøylinjen verktøy, skru på

Web Ikon

Nettside


Supporter oss!