Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil se ut i en nettleser. Dette er nyttig når du lager HTML-dokument.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Web

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis – Nettvisning.

Vis-menyen, velg Nett.

Fra verktøylinjer:

Web Ikon

Nettside

Fra tastaturet:


Supporter oss!