«Formateringsmerker»

Viser tegn som ikke blir skrevet ut i teksten. Dette kan være tegn som avsnittsmerker, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Formateringsmerker

+F10

På verktøylinjen Standard, velg

Formaterings Ikon

Formateringsmerker


Når du sletter et avsnittssmerke, får avsnittet som settes inn samme formatering som avsnittet skrivemerket står i.

For å spesifisere hvilke formateringsmerker som vises, velger du - LibreOffice Writer - Formateringshjelpemidler , og velg deretter alternativene du ønsker i området Vis formatering .

Supporter oss!