Feltskygge

Viser eller skjuler feltskygger, inkluderte harde mellomrom, myke bindestreker, register og fotnoter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Feltskyggelegging.

Fra grensesnittet med faner:

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Feltskyggelegging.

Fra verktøylinjer:

Ikon Feltskygger

Feltskygger

Fra tastaturet:

+ F8


Supporter oss!