Tekstgrenser

Viser eller skjuler grensene for området av siden som kan skrives ut. Disse grenselinjene skrives ikke ut.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Tekstgrenser.

Fra grensesnittet med faner:

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Tekstgrenser.


Supporter oss!