Linjaler

Inneholder en udermeny som viser eller skjuler horisontale eller vertikale linjaler.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Linjaler.


Linjaler

Vis eller skjul den vannrette og de loddrette linjalene dersom disse er aktivert. Den vannrette linjalen kan brukes til å sette vannrette marger, tabulatorer, innrykk, kanter og for å plassere objekter på siden.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Linjaler - Linjaler.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Linjaler.

Vis-menyen, velg Linjaler.

Fra verktøylinjer:

Ikon Linjaler

Linjaler

Fra tastaturet:

+ Shift + R


Loddrett linjal

Viser eller skjuler den loddrette linjalen. Denne linjalen kan brukes for å sette loddrette marger, tabellceller og høyden på objekt på siden.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Linjaler - Vertikal linjal.

Fra verktøylinjer:

Vertikal linjal - ikon

Vertikal linjal


Supporter oss!