Linjaler

Inneholder en udermeny som viser eller skjuler horisontale eller vertikale linjaler.

Linjaler

Vis eller skjul den vannrette og de loddrette linjalene dersom disse er aktivert. Den vannrette linjalen kan brukes til å sette vannrette marger, tabulatorer, innrykk, kanter og for å plassere objekter på siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Linjaler - Linjaler


Loddrett linjal

Viser eller skjuler den loddrette linjalen. Denne linjalen kan brukes for å sette loddrette marger, tabellceller og høyden på objekt på siden.

Supporter oss!