Rediger seksjoner

Endrer egenskapene til de valgte seksjonene i dokumentet. Hvis du vil sette inn en seksjon, kan du merke tekst eller klikke i dokumentet og velge Sett inn → Seksjon.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Bolker


Dialogvinduet Rediger bolker ligner dialogvinduet Sett inn → Seksjon, men inneholder disse elementene i tillegg:

Bolk

Skriv inn navnet på seksjonen du vil redigere, eller trykk et navn i listen over bolker. Hvis skrivemerket er i en seksjon, vises navnet på seksjonen til høyre på statuslinjen nederst i dokumentvinduet.

Seksjonens skrivebeskyttelsesstatus vises med et låsesymbolet foran navnet på seksjonen i listen. En åpen hengelås betyr at seksjonen ikke er skrivebeskyttet, og en lukket hengelås viser at den er skrivebeskyttet. På tilsvarende måte viser et brillesymbol at seksjonen er synlig.

Valg

Åpner dialogvinduet Valg, der du kan endre på spalteoppsettet, bakgrunnen, fotnotene og sluttnotene i den valgte seksjonen. Hvis seksjonen er passordbeskyttet, må du først skrive inn passordet.

Fjern

Fjerner den valgte seksjonen fra dokumentet, og setter innholdet fra den inn i dokumentet.

Supporter oss!