Rediger stikkordmarkering

Redigerer den valgte stikkordmarkeringen. Plasser markøren like foran eller på stikkordmarkeringen og velg denne kommandoen.

For å sette inn en indeks oppføring, velg et ord i dokumentet og velg såSett inn Inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Indeks oppføring.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Indeks

Ă…pne sprettoppmenyen og velg Stikkord


Utvalg

Redigerer den valgte stikkordmarkeringen.

Register/innholdsliste

Viser indekstypen som den valgte oppføringen tilhører. Du kan ikke endre indekstypen for en indeksoppføring i denne dialogboksen. I stedet må du slette indeksoppføringen fra dokumentet, og deretter sette den inn igjen i en annen indekstype.

Oppføring

Du kan endre stikkordmarkeringa hvis du vil. Hvis du endrer stikkordmarkeringen, vil den nye teksten bare vises i registeret. Teksten erstatter med andre ord ikke stikkordet som vises i selve dokumentet. Dermed kan du for eksempel sette inn stikkordet «grunnleggende» med en merknad, slik at «grunnleggende, se også generell» vises i registeret.

Hovedoppføring

Du kan lage et stikkordregister med flere nivåer ved å skrive inn navnet på stikkordet som skal være på det første nivået, eller velge et navn fra listen. Da vil det gjeldende stikkordet legges til nedenfor dette navnet.

Underoppføring

Skriv inn navnet på stikkordet som skal være på det andre nivået, eller velg et navn fra listen. Da vil det gjeldende stikkordet legges til nedenfor dette navnet.

NivĂĄ

Endrer disposisjonsnivĂĄet for en post i en innholdsliste.

Fonetisk lesing

Skriv inn en fonetisk lesing av korresponderende postar. For eksempel, dersom et japansk Kanji-ord har mer enn én uttale, skriv inn den korrekte uttalen som et Katakana-ord. Kanji-ordet blir da sortert i forhold til den fonetiske lesingsoppføringen. Denne funksjonen kan bare brukes når støtte for asiatiske språk er slått på.

Slett

Sletter den valgte stikkordmarkeringen fra registeret. Stikkordteksten i dokumentet slettes ikke.

Sluttpil, venstre

Går til det første indekselementet av samme type i dokumentet.

Ikon Sluttpil til venstre

Sluttpil, venstre

Sluttpil, høyre

GĂĄr til det siste indekselementet av samme type i dokumentet.

Ikon Sluttpil til høyre

Sluttpil, høyre

Venstrepil

GĂĄr til det forrige indekselementet av samme type i dokumentet.

Ikon Venstrepil

Pil mot venstre

Pil til høyre

GĂĄr til det neste indekselementet av samme type i dokumentet

Ikon Høyrepil

Pil mot høyre

tip

Du kan gĂĄ raskt fra ett stikkord til et annet ved hjelp av navigasjonslinjen


Supporter oss!