Rediger Fotnote/Sluttnote

Redigerer det valgte fotnote eller sluttnotemerket. Klikk foran sluttnote eller fotnoten og vleg denne kommandoen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Fotnote


Du kan redigere teksten i en fotnote eller en sluttnote ved hjelp av musa ved å klikke fotnoteområdet nederst på en side eller i sluttnoteområdet på siste side i dokumentet.

note

For raskt å hoppe til fotnote- eller sluttnoteteksten, klikk på ankeret for notat i dokumentet. Du kan også plassere markøren foran eller bak markøren, og deretter trykke +Shift+PgDn. For å hoppe tilbake til ankeret for notatet, trykk PgUp.


Nummerering

Velg hvilken type nummerering som skal brukes for fotnoter eller sluttnoter.

Automatisk

Nummererer fotnotene eller sluttnotene du setter inn, i stigende rekkefølge automatisk. Du kan endre innstillingene for automatisk nummerering i Verktøy → Fotnoter/sluttnoter.

Tegn

Velg dette alternativet for å definere et tegn eller symbol for gjeldende fotnote. Dette kan være en bokstav,et tall eller et spesialtegn.

Velg

Setter inn et spesialtegn som fotnote eller sluttnotemerke.

tip

For å endre formatet til en fotnote eller sluttnoteanker eller en tekst, marker teksten og velg såFormat - TegnDu kan trykke for å åpneStilog formateringsvinduet og endre fotnotens eller sluttnotens avsnittsstil.


Type

Velg typen note du vil sette inn, det vil si fotnote eller sluttnote. En fotnote settes inn nederst på den gjeldende siden, mens en sluttnote blir satt inn nederst på siste side i dokumentet.

Fotnote

Gjør en sluttnote om til en fotnote.

Sluttnote

Gjør en fotnote om til en sluttnote.

Pil venstre

Går til det forrige fotnote- eller sluttnotemerket i dokumentet.

Ikon Forrige fotnote

Forrige fotnote

Pil høyre

Går til det neste fotnote- eller sluttnotemerke i dokumentet.

Ikon Neste fotnote

Neste fotnote

Supporter oss!