Rediger felt

Åpner et dialogvindu der du kan endre egenskapene til et felt. Klikk foran feltet og velg så denne kommandoen. I dialogvinduet kan du bruke pilknappene til å flytte til forrige eller neste felt.

Du kan også dobbeltklikke et felt i dokumentet for å åpne feltet for redigering.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Felt.

Velg Sett inn - felt.

Velg Sett inn - Kryssreferanse.

Fra kontekstmenyen:

Rediger felt

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - felt.

Velg Sett inn - Kryssreferanse.

Velg Referanser - Felt.

Velg Referanser - Kryssreferanser.

Fra verktøylinjer:

Ikon Kryssreferanse

Kryssreferanse

Ikon Sett inn felt

Sett inn felt

Fra tastaturet:

+ F2


tip

Du kan bytte mellom visning av feltnavn og feltinnhold i dokumentet ved å velge Vis Feltnavn.


note

Hvis du velger en DDE-lenke i dokumentet og så velger Rediger → Felter, vil dialogvinduet Rediger lenker åpnes.


note

Hvis du klikker foran et «avsender»-felt og så velger Rediger → Felter, vil dialogvinduet Brukerinformasjon åpnes.


Type

Viser felttypen du redigerer.

note

Disse dialogvinduene er bare synlige når tilhørende felttype er valgt.


Velg

Viser valgene for feltet, for eksempel «Fast innhold». Hvis du vil, kan du trykke et annet valg for den valgte felttypen.

Format

Velg formatet for innholdet i feltet. For dato, klokkeslett og brukerdefinerte felt kan du også klikke på "Tilleggsformater" i listen, og deretter velge et annet format. Formatene som er tilgjengelige avhenger av typen felt du redigerer.

Forskyvning

Viser forskyvningen for den valgte felttypen, for eksempel for feltet «Neste side», «Sidetall» eller «Forrige side». Du kan angi en ny verdi for forskyvning, som vil bli lagt til sidetallet som vises.

warning

Hvis du vil endre det faktiske sidetallet, men ikke sidetallet som vises, må du ikke bruke verdien Forskyvning til dette. Du bør heller endre sidetall slik det beskrives i veiledningen om Sidetall.


Opp til nivå

Velger overskriften som skal vises i henhold til det angitte formatet. Den første overskriften før feltet hvis disposisjonsnivå er lik eller mindre enn det angitte disposisjonsnivået er valgt. Dette alternativet er kun tilgjengelig for felttypene Overskrift (dokument) og Tallområde (variabel).

Navn

Viser navnet til en feltvariabel. Du kan skrive inn et nytt navn hvis du vil.

Verdi

Viser den gjeldende verdien til en feltvariabel. Du kan skrive inn en ny verdi hvis du vil.

Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

Vilkår

Viser vilkår som må være oppfylt for at feltet skal være slått på. Du kan skrive inn et nytt vilkår hvis du vil.

Og så, Ellers

Endre feltinnholdet som vises, slik at det er avhengig av om vilkår som er angitt for feltet, er oppfylt eller ikke.

Makro

Åpner dialogvinduet Makrovelger, der du kan velge makroen som skal kjøres når du trykker det valgte feltet i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig for funksjonsfeltet «Utfør makro».

Referanse

Sett inn eller endre referanseteksten for det valgte feltet.

Makronavn

Viser navnet på makroen som er knyttet til det valgte feltet.

Plassholder

Viser plassholderteksten for det valgte feltet.

Sett inn tekst

Viser teksten som er knyttet til et vilkår.

Formel

Viser formelen i et formelfelt.

Usynlig

Skjuler feltinnholdet i dokumentet. Feltet settes inn som et tynt grått merke i dokumentet. Dette alternativet er kun tilgjengelig for felttypene "Sett variabel" og "Brukerfelt".

Bruk

Legger til det brukerdefinerte feltet i Velg-listen.

Ikon Bruk

Bruk

Slett

Fjerner det brukerdefinerte feltet fra valglisten. Du kan bare fjerne felt som ikke brukes i det gjeldende dokumentet. For å fjerne et felt som er brukt i det gjeldende dokumentet fra listen, må du først slette alle forekomster av feltet i dokumentet, og deretter fjerne det fra listen.

Ikon

Slett

Database valg

Velg en registrert database som du vil sette inn det valgte feltet fra. Du kan også endre tabellen eller spørringen som det valgte feltet viser til.

Datapostnummer

Viser databasepostnummeret som settes inn når vilkåret som er angitt for felttypen «Vilkårlig post», er oppfylt.

Pil mot venstre

Går til det forrige feltet av samme type i dokumentet. Denne knappen er bare slått på når et dokument inneholder mer enn ett felt av samme type.

Ikon Forrige felt

Forrige felt

Pil mot høyre

Går til det neste feltet av samme type i dokumentet. Denne knappen er bare slått på når et dokument inneholder mer enn ett felt av samme type.

Ikon neste felt

Neste felt

Supporter oss!