Rediger litteraturhenvisning

Rediger den merkede litteraturhenvisningen

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Litteraturoppføring


Oppføring

Kortnavn

Viser litteraturhenvisningens kortnavn.

Forfatter, Tittel

Viser forfatter- og tittelinformasjon fra litteraturhenvisningen.

Bruk

Lagrer de endringene du har gjort og lukker dialogvinduet Rediger litteraturhenvisning.

Lukk

Lukker dialogvinduet.

Ny

Åpner dialogvinduet Skriv inn litteraturhenvisning slik at du kan legge inn en ny oppføring.

Rediger

Åpner dialogvinduet Skriv inn litteraturhenvisning slik at du kan redigere den aktuelle oppføringen.

Supporter oss!