Endre navn på autotekst

Lar deg endre navnet på en oppføring for autotekst.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst → Endre navn


Navn

Viser navnet på det valgte autotekstelementet.

Ny

Skriv inn det nye navnet på det valgte autotekstelementet.

Snarvei

Tilordner en hurtigtast til den valgte oppføringen for autotekst.

Supporter oss!