Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

tip

Du kan også å trykke pilen ved siden av knappen Autotekst på verktøylinjen Sett inn og så velge autoteksten du vil sette inn.


For å bruke denne funksjonen …

Velg verktøy → Autotekst

+ F3

På verktøylinjen «Sett inn», velg

Ikon

Autotekst


Bruke autotekst

Autotekst

Dialogvinduet Autotekst viser kategorier og elementer for autotekst.

Vis resten av navnet som et forslag når du skriver

Displays a suggestion for completing a word as a Help Tip after you type the first three letters of a word that matches an AutoText entry. To accept the suggestion, press Enter. If more than one AutoText entry matches the letters that you type, press +Tab to advance through the entries. For example, to insert dummy text, type "Dum", and then press Enter.

To display the list in reverse order, press +Shift+Tab.

Navn

Viser navnet på den valgte oppføringen for autotekst. Hvis du har merket tekst i et dokument, kan du skrive inn navnet på den nye autotekstoppføringen, trykke Autotekst og velge Ny.

Snarvei

Viser snarveien til den valgte oppføringa for autotekst. Hvis du lager en ny oppføring for autotekst, kan du skrive inn snarveien du vil bruke for oppføringen.

Liste

Viser en liste med kategorier for Autotekst. Du kan vise alle oppføringene for autotekst i en kategori ved å dobbeltklikke kategorien eller klikke plusstegnet (+) foran kategorien. Hvis du vil sette inn en oppføring for autotekst i det gjeldende dokumentet, kan du merke oppføringen i listen og trykke Sett inn.

Tipsikon

Du kan dra og slippe oppføringer for autotekst fra en kategori til en annen.


Sett inn

Setter den valgte autoteksten inn i det gjeldende dokumentet.

Merknadsikon

Hvis du setter en oppføring med uformatert autotekst inn i et avsnitt, blir oppføringen formatert med den gjeldende avsnittsstilen.


Lukk

Lukk dialogvinduet og lagre alle endringene.

Autotekst

Trykk for å vise flere kommandoer for autotekst. For eksempel kan du lage en ny oppføring for autotekst ved å bruke merket tekst i dokumentet.

Ny

Lager en ny oppføring for autotekst med den merkede teksten i dokumentet. Oppføringa blir lagt til i den valgte kategorien for autotekst. Denne kommandoen vises ikke før du skriver inn et navn på oppføringen.

Ny (bare tekst)

Lager et nytt autotekstelement med den markerte teksten i det gjeldende dokumentet... ... Grafikk, tabeller og andre objekt blir ikke tatt emd. Du må først skrive inn et navn før du kan se denne kommandoen

Kopier

Kopierer den merkede autoteksten til utklippstavlen.

Erstatt

Erstatter innholdet i den valgte opføringa for autotekst med den merkede teksten i dokumentet.

Endre navn

Åpner dialogvinduet Endre navn på autotekst, slik at du kan endre navnet på den valgte oppføringen for autotekst.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Rediger

Åpner den valgte oppføringen for autotekst i et eget dokument der du kan redigere den. Gjør de endringene du ønsker, velg Fil → Lagre autotekst og så Fil → Lukk.

Makro

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan knytte en makro til den valgte oppføringen for autotekst.

Du kan også bruke makroene som er knyttet til noen av de tilgjengelige oppføringene for autotekst, i nye oppføringer for autotekst du lager selv. Da må nye oppføringer for autotekst lages ved hjelp av valget «bare tekst». Du kan for eksempel sette inn strengen <field:company> i en oppføring for autotekst. Da vil LibreOffice erstatte strengen med innholdet i det tilsvarende databasefeltet.

Importer

Åpner et dialogvindu hvor du kan velge MS 97/2000/XP Word-dokumentet eller -malen som inneholder oppføringene for autotekst du vil importere.

Kategorier

Brukes til å legge til, endre navn på eller slette kategorier for autotekst.

Rediger kategorier

Brukes til å legge til, endre navn på eller slette kategorier for autotekst.

Kategori

Viser navnet på den valgte kategorien for autotekst. Du kan endre navnet på kategorien ved å skrive inn et nytt navn og trykke Endre navn. Du kan lage en ny kategori ved å skrive inn et nytt navn og trykke Ny.

Sti

Viser den gjeldende stien til mappen der de merkede filene for autotekstkategorier blir lagret. Hvis du lager en ny kategori for autotekst, kan du velge hvor kategorifilene skal lagres.

Ny

Lager en ny kategori for autotekst med navnet du skrev inn i Navn-feltet.

Endre navn

Endrer navnet på den valgte kategorien for autotekst til navnet du skriver inn i Navn-feltet.

Utvalgsliste

Viser eksisterende kategorier for autotekst og stiene som hører til.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Sti

Åpner dialogvinduet Velg stier, der du kan velge mappen du vil lagre autotekst i.

Du kan legge til en ny sti til en autotekstmappe ved å trykke knappen Sti i dialogvinduet Autotekst.

Lagre lenker relativt til

Her velger du på hvilken måte LibreOffice setter inn lenker til autotekstmappen.

Filsystemet

Lenkene til autotekstmappene på maskinen er relative.

Internett

Lenker til filer på Internett er relative.

Supporter oss!