Navigering

Hvis du trykker denne knappen i dokumentstrukturen eller nede til høyre i dokumentvinduet, får du se en verktøylinje du kan bruke til å velge hva slags mål du vil gå til i et dokument. Nå kan du bruke pilknappene til å plassere skrivemerket i dokumentet ved det forrige eller neste målet av denne typen.

Trykk knappen med pil opp for å gå til forrige side eller objekt.

Trykk knappen med pil ned for å gå til neste side eller objekt.

Som standard, og så lenge du har ikke valgt et annet element, kan du bruke knappene med piler på til å hoppe til forrige eller neste side i dokumentet. Pilene på knappene er svarte hvis du blar gjennom sider, og blå hvis du hopper til andre objekter.

Oppføringene tilsvarer stort sett de iNavigator valgboksen. Du kan også velge andre hoppmål. Et eksempel er påminnelsene, som du kan angi med Angi påminnelse -ikonet i Navigator. Du kan velge et objekt fra følgende alternativer på Navigasjon -verktøylinjen: tabell, ramme, grafikk, OLE-objekt, side, overskrifter, påminnelse, tegneobjekt, kontrollfelt, seksjon, bokmerke, valg, fotnote , notat, indeksoppføring, tabellformel, feil tabellformel.

Påminnelser navigeres i den rekkefølgen de er satt.

Når det gjelder tabellformler, kan du enten hoppe til alle tabellformler i dokumentet, eller bare til tabellformler med feil. Når det gjelder formler med feil,vil du bare kunne hoppe til formler som har ført til feil. Programmet hopper over formler med feil som skyldes feil i andre formler (det vil si formler som viser til andre formler med feil).

Slik bruker du verktøylinjen Navigering

Åpne Navigasjon -verktøylinjen ved å klikke på ikonet øverst til venstre, i visningsområdet for Navigatoren. Du kan flytte verktøylinjen fra stedet ved å dra og plassere den på skjermen.

Trykk knappen for objekttypen du vil bla gjennom. Trykk deretter en av pilknappene for «Forrige objekt» eller «Neste objekt». Navnet på disse knappene endres for å vise hvilken objekttype du har valgt. Nå blir skrivemerket plassert på det forrige eller neste objektet av typen du har valgt.

Tipsikon

Du kan konfigurere hvordan du navigerer i et dokument i LibreOffice i henhold til dine egne ønsker . For å gjøre dette velgVerktøy - TilpassDe ulike tabellen for tilpassingmenyer,Tastatur innmatingeller verktøylinjer som inneholder funksjonene for navigasjon innen et dokumen. Disse ligger i Naviger området.. På denne måten kan du hoppe til indeksmerkene i dokumentet med Neste/forrige funksjonene.


Gjenta søk

Med knappen Gjenta søk på verktøylinjen Navigering kan du gjenta et søk som du har startet med dialogvinduet Søk og erstatt. Trykk knappen for å søke etter neste forekomst. Nå vil de blå pilknappene i det loddrette rullefeltet tildeles funksjonene Søk videre framover og Søk videre bakover. Bruk disse pilknappene til å fortsette søket som er angitt i dialogvinduet Søk og erstatt.

Supporter oss!