Navigator

Viser eller skjuler Navigator-vinduet, der du raskt kan hoppe til forskjellige deler av dokumentet.

Bruk Navigator til å sette inn elementer fra gjeldende dokument eller andre åpne dokumenter, og til å organisere hoveddokumenter.

For å redigere et element i navigatoren, høyreklikk på elementet, og velg deretter en kommando fra hurtigmenyen.

Du kan dokke Navigatoren ved kanten av arbeidsområdet.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Vis - Navigator.

Fra verktøylinjer:

Ikon Navigator På/Av

Vis/skjul dokumentstruktur

Fra tastaturet:

F5


For å flytte Navigatoren, dra dens tittellinje.

For å forankre Navigatoren, dra tittellinjen til venstre, høyre eller nederste kant av arbeidsområdet. For å koble fra navigatoren, hold nede -tasten og dobbeltklikk på et grått område i Navigatoren.

Klikk på utvidelsesikonet (+) ved siden av en kategori i navigatoren for å vise elementene i kategorien. Klikk på en utvidet kategori for å skjule den.

For å se antall elementer i en kategori, hvil musepekeren over kategorien i navigatoren.

For å hoppe til et element i dokumentet, dobbeltklikk på elementet i navigatoren.

For å hoppe til neste eller forrige element i et dokument, bruk Naviger etter-boksen for å velge elementkategorien, og klikk deretter på pil opp eller pil ned.

Navigatoren viser samsvaret mellom gjeldende dokumentmarkørplasseringselement og navigatorvisningen, i henhold til ulike kategorier: Overskrifter, Tabeller, Hyperkoblinger etc. Elementet vises og utheves i innholdsvisningen i Navigatoren. Hvis elementet er plassert i et sammenslått lag, utvides de nødvendige lagene over det automatisk og forblir utvidet etterpå.

Dokumentelementer utheves ved å invertere fargen deres på den viste siden når du holder pekeren på oppføringsnavnet i Navigatoren. Dette gjør det mulig å trekke oppmerksomhet til elementet som svever i Navigatoren.

Naviger etter

Bruk valgboksen for å velge hvilken type element som skal navigeres når du bruker knappene Forrige og Neste.

Forrige

Går til forrige element i dokumentet. For å spesifisere typen element du vil gå til, klikk Naviger etter-listen, og klikk deretter på en elementkategori - for eksempel "Bilder".

Ikon Forrige objekt

Forrige element

Neste

Går til neste element i dokumentet. For å spesifisere typen element du vil gå til, klikk Naviger etter-listen, og klikk deretter på en elementkategori - for eksempel "Bilder".

Ikon Neste objekt

Neste element

Sidetall

Skriv inn nummeret på siden du vil gå til, og trykk deretter Enter. Bruk spinnknappene for å navigere.

Navigasjonsvisning for Innhold

Veksler mellom visning av alle kategoriene og visning av bare den valgte kategorien i dokumentstrukturvinduet.

Ikon Bytt innholdsnavigasjonsvisning

Bytt innholdsnavigasjonsvisning

Kontekstmenyer bruker et utvalg kommandoer som finnes på denne hjelpesiden. Kommandoene i en kontekstmeny endres, avhengig av hvilken kategori eller element som er valgt.

note

Et skjult avsnitt i et dokument vises grått i Navigator, og viser teksten "skjult" når du holder musepekeren over den. Det samme gjelder topptekst- og bunntekstinnhold i sidestiler som ikke brukes i et dokument, og skjult innhold i tabeller, rammer, grafikk, OLE-objekter og indekser.


Veksle Hovedutforming

Veksler mellom hovedvisning og normal visning hvis et hoveddokument er åpent.

Ikon veksle hovedvisning

Veksle Hovedutforming

Topptekst

Flytter markøren fra tekstområdet i dokumentet til toppteksten eller motsatt vei.

Ikonoverskrift

Topptekst

Bunntekst

Flytter markøren fra tekstområdet i dokumentet til toppteksten eller motsatt vei.

Ikonbunntekst

Bunntekst

Anker <-> tekst

Veksler mellom fotnotetekst og fotnoteankeret.

Ikonanker <-> Tekst

Anker <-> tekst

Sett påminning

Trykk her for å angi en påminning ved pekeren. Du kan angi opptil fem slike påminninger. Du kan gå til en påminning ved å trykke Navigering-knappen, slik at vinduet «Navigering» vises. Her trykker du «Påminning» og deretter «Forrige» eller «Neste».

Ikonsettpåminnelse

Sett påminning

note

Påminnelser navigeres i den rekkefølgen de er satt. Påminnelser lagres ikke når et dokument lukkes.


Vis opp til disposisjonsnivå

Klikk på ikonet øverst i Navigator eller høyreklikk på en overskrift i Navigator-vinduet, og velg deretter hvor mange nivåer av overskrifter som skal vises i overskriftene delen av Navigator-vinduet.

Velg for eksempel 1 for kun å vise overskrifter med disposisjonsnivå 1. Velg 3 for å vise overskrifter opp til disposisjonsnivå 3; velg 10 for å vise alle overskrifter.

Ikon Vis opp til disposisjonsnivå

Vis opp til disposisjonsnivå

Listeboks

Viser eller skjuler Navigator-listen.

Ikonlisteboks på/av

Vis/skjul liste

Framhev disposisjonsnivå

Øker konturnivået til den valgte overskriften, og overskriftene som forekommer under overskriften, med én. For bare å øke disposisjonsnivået til den valgte overskriften, hold nede , og klikk deretter på dette ikonet.

Ikon Flytt opp disposisjonsnivå

Flytt opp disposijonsnivå

Senk disposisjonsnivå

Reduserer konturnivået til den valgte overskriften, og overskriftene som forekommer under overskriften, med én. For bare å redusere konturnivået til den valgte overskriften, hold nede , og klikk deretter på dette ikonet.

Ikon Flytt ned disposisjonsnivå

Flytt ned disposisjonsnivå

Flytt overskriften opp

Flytter den valgte overskriften, og teksten under overskriften, en overskriftsposisjon opp i Navigatoren og i dokumentet. For å flytte bare den valgte overskriften og ikke teksten knyttet til overskriften, hold nede , og klikk deretter på dette ikonet.

Ikon Flytt overskrift opp

Flytt overskriften opp

Flytt overskriften ned

Flytter den valgte overskriften, og teksten under overskriften, én overskriftsposisjon ned i Navigatoren og i dokumentet. For å flytte bare den valgte overskriften og ikke teksten knyttet til overskriften, hold nede , og klikk deretter på dette ikonet.

IkonFlytt overskriften ned

Flytt overskriften ned

tip

Du kan enkelt endre rekkefølgen på overskrifter og tilhørende avsnitt ved å velge kategorien «Overskrifter» og så trykke Innholdsvisning. Nå kan du bruke dra og slipp til å omorganisere innholdet.


Dramodus

Angir innstillingene for dra og slipp-funksjonen når dokumentstrukturen brukes til å sette inn elementer i et dokument. Trykk denne knappen og velg et alternativ, for eksempel «Sett inn som hyperlenke».

Ikon Dramodus

Dramodus

Sett inn som hyperkobling

Lager en hyperlenke når du drar og slipper et element inn i dokumentet. Trykk hyperlenken for å gå til elementet som hyperlenken viser til.

Sett inn som lenke

Setter inn det valgte elementet som en lenke når du slipper det i dokumentet. Tekst blir satt inn som skrivebeskyttede seksjoner. Innholdet til lenken oppdateres automatisk når kilden blir endret. Trykk Verktøy → Oppdater → Lenker for å oppdatere lenkene i et dokument manuelt. Det er ikke mulig å opprette lenker til bilder, OLE-objekter, referanser eller registre.

Sett inn som kopi

Setter inn en kopi av det valgte elementet når du slipper det i dokumentet. Det er ikke mulig å lage kopier av bilder, OLE-objekter, referanser eller registre på denne måten.

Åpne dokumenter

Viser alle åpne tekstdokumenter. Velg et dokument i listen for å vise innholdet i dokumentstrukturen. Dokumentet som blir vist i dokumentstrukturen er markert med ordet «aktiv» etter navnet i listen.

Disposisjonsrsporing

Still inn Navigatorens modus for disposisjonporing. Denne funksjonen gjelder bare for disposisjonoppføringer under Overskrifter i innholdsvisningsrammen til Navigator. For å se, aktivere eller endre modus, høyreklikk på Overskrifter eller et element under Overskrifter og velg Disposisjonsporing. Den valgte modusen brukes på hele dokumentet.

I Standard og Fokus-modus vil Navigator automatisk velge nærmeste overskrift før gjeldende markørposisjon i dokumentet.

I Standard-modus endres aldri visningen av disposisjonoppføringer i Navigator, kun en disposisjonsoppføring er valgt.

I Fokus-modus viser Navigator kun overskriftene for det valgte disposisjonsnivået, i forhold til det neste høyere disposisjonsnivået. For eksempel, hvis en nivå 2-overskrift er valgt, vises alle nivå 2-overskrifter under samme nivå 1-overskrift, mens alle nivå 3-10-overskrifter (under samme nivå 1-overskrift) skjules. Andre overskrifter, som ikke er under samme nivå 1-overskrift, er også kollapset.

Velg Av for å deaktivere Disposisjonssporing.

Kopier

Kopierer overskriften og innholdet som følger overskriften til neste overskrift med samme disposisjonsnivå. Dette innholdet inkluderer avsnitt med disposisjonsnivå "Ingen" og overskrifter med disposisjonsnivå som er større enn den kopierte overskriften. Du kan lime inn innholdet et annet sted i dokumentet.

Slett overskrift

Sletter overskriften og innholdet som følger overskriften til neste overskrift med samme disposisjonsnivå. Dette innholdet inkluderer avsnitt med disposisjonsnivå "Ingen" og overskrifter med disposisjonsnivå som er større enn den slettede overskriften.

Velg

Velger overskriften og innholdet som følger overskriften til neste overskrift med samme disposisjonsnivå. Dette innholdet inkluderer avsnitt med disposisjonsnivå "Ingen" og overskrifter med disposisjonsnivå som er større enn den valgte overskriften.

Vis

Velg dokumentet du vil se.

Rediger

Rediger egenskapene til det valgte objektet.

Gi nytt navn

Gi nytt navn til det valgte objektet. Når objektet opprettes, tildeler LibreOffice et unikt navn til objektet i dokumentet.

Slett Tabell

Sletter den valgte tabellen.

Tabellsporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere tabeller når du sporer endringer.

Slett Ramme

Sletter rammen og alt dens innhold.

Rammesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere rammer når du sporer endringer.

Seksjonssporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere seksjoner når du sporer endringer.

Slett bilde

Sletter bildet.

Bildesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere bilder når du sporer endringer.

Slett OLE-objekt

Sletter OLE-objektet.

OLE-objektsporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere OLE-objekter når du sporer endringer.

Slett bokmerke

Sletter bokmerket.

Bokmerkesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere bokmerker når du sporer endringer.

Slett hyperkobling

Sletter hyperkoblingen.

Hyperlenkesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere hyperkoblinger når du sporer endringer.

Slett referanse

Sletter referansen.

Referansesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere referanser når du sporer endringer.

Oppdater

Oppdaterer indeksen.

Fjern

Fjerner indeksen. Innholdet i indeksen slettes ikke, men behandles ikke lenger som en indeks.

Skrivebeskyttet

Kryss av i denne boksen for å forhindre manuell redigering av indeksinnholdet.

Slett indeks

Sletter indeksen.

Indekssporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere indekser når du sporer endringer.

Slett kommentar

Sletter kommentaren.

Kommentarsporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere kommentarer når du sporer endringer.

Slett tegneobjekt

Sletter tegneobjektet.

Sporing av Tegningsobjekt

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere tegneobjekter når du sporer endringer.

Slett felt

Sletter feltet.

Feltsporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere felt når du sporer endringer.

Slett fotnote

Sletter fotnoten.

Fotnotesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere fotnoter når du sporer endringer.

Slett sluttnote

Sletter sluttnoten.

Endnotesporing

Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere sluttnoter når du sporer endringer.

Sorter alfabetisk

Sorterer alfabetisk alle oppføringer i den valgte kategorien. Fjern merket for dette alternativet for å sortere oppføringer i henhold til rekkefølgen de vises i dokumentet.

Utvid eller skjul alle kategorier

Utvider eller skjuler visningen av objekter under den valgte kategorien. Navn på dokumentobjekter vises under kategorioppføringen. Klikk på en oppføring for å hoppe til objektet i dokumentet.

Gå til

Går til det valgte objektet i dokumentet.

Supporter oss!