Navn og sti til HTML-dokumenter

Lagrer filen som et HTML-dokument, slik at du kan se den i en nettleser. Du kan velge å opprette en egen side når en overskriftsstil som du spesifiserer blir oppdages i dokumentet. Hvis du velger dette alternativet, opprettes også en egen side med lenker til alle sidene som blir generert.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Send → Lag HTML-dokument


Etterfølgende nummerering legges til filnavnet hvis det opprettes mer enn ett enkelt HTML-dokument. Titlene på HTML-sidene opprettes ut fra den øverste kapitteloverskriften.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

adskilt med

Velg avsnittsstilen for overskrifter som skal markere en ny HTML-side. Bruk overskriftsstiler for å gjøre avsnitt til overskrifter der du vil starte nye sider i dokumentet.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Lagre

Lagrer filen.

Supporter oss!