Lag autosammendrag

Kopierer overskrifter og et antall etterfÞlgende avsnitt fra det valgte dokumentet til et nytt autosammendrag-dokument. Et autosammendrag er nyttig for Ä fÄ oversikt over store dokumenter. Du kan velge hvor mange strukturnivÄer og avsnitt som skal tas med. Ingen nivÄer eller avsnitt under grensen blir vist.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Fil → Send → Lag autosammendrag


Inkluderte disposisjonsnivÄer

Skriv inn hvor mange disposisjonsnivÄer som skal kopieres inn i det nye dokumentet. Hvis du for eksempel velger fire nivÄer, blir avsnittene som er formatert som «Overskrift 1» til «Overskrift 4» tatt med, sammen med antall etterfÞlgende avsnitt som er valgt i Underpunkter per nivÄ.

Underpunkter per nivÄ

Angi antall etterfÞlgende avsnitt som skal tas med etter hver overskrift i autosammendraget. Det vil si at etter en overskrift vil alle avsnitt tas med helt til angitt grense er nÄdd. Hvis en ny overskrift nÄs, sÄ settes den inn og avsnittstellingen begynner pÄ nytt.

Supporter oss!