Brevfletting

Åpner dialogvinduet for Brevfletting, som lar deg skrive ut og lagre flettede brev.

For å bruke denne funksjonen …

Sett inn minst ett adressedatabasefelt i et tekstdokument, skriv deretter ut dokumentet. Svar «ja» på spørsmålet om du vil skrive ut et flettebrev.


Når du skriver ut, erstatter databaseinformasjonen de tilsvarende databasefeltene (plassholderne). Du finner mer informasjon om hvordan du setter inn databasefelt under Database tab side i Sett inn - Felt - Flere Felt.

Dataposter

Avgjør antall dataposter som skal skrives ut. Ett brev skrives ut for hver post.

Alle

Behandler alle postene i databasen.

Utvalgte poster

Behandler bare de valgte postene i databasen. Dette er bare mulig hvis du allerede har valgt de ønskede postene i databasen.

Fra:

Bestemmer nummeret til den første posten som skal skrives ut.

Til:

Angir nummeret på den siste posten som skal skrives ut.

Utdata

Avgjør om de flettede brevene skal sendes til en skriver eller lagres i en fil.

Skriver

Skriver ut de flettede brevene.

Fil

Lagrer de flettede brevene i filer.

Lagre som et enkeltdokument

Trykk for å lage ett enkelt, stort dokument som inneholder alle datapostene.

Lagre som individuelle dokumenter

Trykk for å lage ett dokument for hver datapost.

Lag filnavn fra en database

Lag hvert filnavn ut fra data i en database.

Felt

Bruker innholdet i det valgte datafeltet som filnavn for det flettede brevet.

Sti

Angir stien hvor de flettede brevene skal lagres.

...

Åpner dialogvinduet Velg sti.

Filformat

Velg filformatet som dokumentet skal lagres i.

Veiviser for brevfletting

Starter veiviseren for utskriftsfletting for å lage standardbrev eller sende e-postmeldinger til mange mottakere.

Supporter oss!