Forhåndsvis utskrift

Forhåndsviser siden eller avslutter forhåndsvisningen.

For å bruke denne funksjonen …

Meny Fil - Forhåndsvisning.

Ikon Forhåndsvisning av utskrift

Forhåndsvisning av utskrift


Bruk ikonene på Forhåndsvisningslinje for utskrift for å bla gjennom sidene i dokumentet eller for å skrive ut dokumentet.

Du kan også bruke tastene Page Up og Page Down for å bla gjennom sidene.

Merknadsikon

Dokumentet kan ikke redigeres når det er i forhåndsvisning.


Supporter oss!