Forhåndsvis utskrift

Forhåndsviser siden eller avslutter forhåndsvisningen.

For å bruke denne funksjonen …

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Forhåndsvisning av utskrift


Bruk ikonene på verktøylinja Forhåndsvis utskrift for å bla gjennom sidene i dokumentet eller skrive det ut.

Du kan også bruke tastene Page Up og Page Down for å bla gjennom sidene.

Merknadsikon

Dokumentet kan ikke redigeres når det er i forhåndsvisning.


Supporter oss!