Forhåndsvis utskrift

Viser en forhåndsvisning av den utskrevne siden eller lukker forhåndsvisningen i forhåndsvisningsmodus.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Meny Fil - Forhåndsvisning.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Fil - Forhåndsvisning

Fra tastaturet:

+ Shift + O

Fra verktøylinjer:

Ikon Forhåndsvisning

Forhåndsvisning av utskrift


Bruk ikonene på Forhåndsvisningslinje for utskrift for å bla gjennom sidene i dokumentet eller for å skrive ut dokumentet.

Du kan også bruke tastene Page Up og Page Down for å bla gjennom sidene.

note

Dokumentet kan ikke redigeres når det er i forhåndsvisning.


For å avslutte forhåndsvisningen, klikk Lukk forhåndsvisning-knappen.

Supporter oss!