Verktøymenyen

Velg Verktøy → Språk → Orddeling

Velg Verktøy → Ordtelling

Velg Verktøy → Kapittelnummerering

Velg Verktøy → Kapittelnummerering → Nummerering

Velg Verktøy → Linjenummerering (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Fotnotertab

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Sluttnotertab

Velg Tabell → Gjør om → Tekst til tabell

Velg Verktøy → Sorter

Velg Verktøy → Beregn

+ plusstegn

Velg Verktøy → Oppdater

Velg Verktøy - Oppdater - Sideformatering

Velg Verktøy → Oppdater → Gjeldende register

Velg Verktøy - Oppdater - Indekser og tabeller

Velg Verktøy → Oppdater → Oppdater alt

Velg Verktøy → Oppdater → Felter

F9-tasten

Velg Verktøy → Oppdater → Lenker

Velg Verktøy - Oppdater - Diagrammer

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt felt .

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt bokmerker .

Velg Verktøy → Veiviser for brevfletting

Trykk på ikonet Brevflettingverktøylinjen:

Trykk på ikonet Brevfletting på verktøylinjen Tabelldata:

Ikon

Brevfletting

Supporter oss!