Verktøymenyen

Velg Verktøy → Språk → Orddeling

Fra menylinjen:

Velg Verktøy - Oversett.

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – Tilgjengelighetssjekk.

Velg Fil - Eksporter som PDF - Generelt - Universell tilgjengelighet (PDF/UA) og klikk OK.

Fra tastaturet:

+ 8

Fra sidefeltet:

Åpne panelet Tilgjengelighetssjekk.

Fra menylinjen:

Velg Verktøy → Ordtelling

Fra grensesnittet med faner:

Velg Gjennomgang – Antall ord.

Gjennomgang-menyen i kategorien Gjennomgang velger du Ordtelling.

Fra verktøylinjer:

Ikon Ordtelling

Ordtelling

Fra statuslinjen:

Klikk på Ord- og tegntelling-området.

Fra menylinjen:

Velg Verktøy – Overskriftsnummerering

Fra verktøylinjer:

Ikon Overskriftsnummerering

Overskriftsnummerering

Velg Verktøy - Overskriftsnummerering - Nummerering-fanen

Velg Verktøy → Linjenummerering (gjelder ikke HTML-dokumenter)

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Fotnotertab

Velg Verktøy → Fotnoter/sluttnoter → Sluttnotertab

Velg Tabell → Gjør om → Tekst til tabell

Velg avsnitt eller tabellrader og velg Verktøy - Sorter

Velg Verktøy → Beregn

+ plusstegn

Velg Verktøy → Oppdater

Velg Verktøy - Oppdater - Sideformatering

Velg Verktøy → Oppdater → Gjeldende register

Velg Verktøy - Oppdater - Indekser og tabeller

Velg Verktøy → Oppdater → Oppdater alt

Velg Verktøy → Oppdater → Felter

F9-tasten

Velg Verktøy → Oppdater → Lenker

Velg Verktøy - Oppdater - Diagrammer

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt felt .

Velg Verktøy - Beskytt dokument - Beskytt bokmerker .

Velg Verktøy → Veiviser for brevfletting

Trykk på ikonet Brevflettingverktøylinjen:

Trykk på ikonet Brevfletting på verktøylinjen Tabelldata:

Ikon

Brevfletting

Supporter oss!