Format-menyen

Velg fanen Format → Avsnitt → Innfelt forbokstav

Velg Vis - Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger → Innfelt forbokstavtab

Velg Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Velg Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg enten fanen Endre/Ny → Tekstflyt tab

Velg fanen Rediger → Søk og erstatt → Format → Tekstflyt

Høyreklikk et avsnitt med stil Tekstkropp. Velg Avsnitt - Rediger Stil - Betingelse fanen.

Velg Vis - Stiler (). Høyreklikk på hvilken som helst avsnittsstil. Velge Ny - Betingelse fanen.

Velg Stiler- Last Inn Stiler fra Maler

I Stil-vinduet, gjør et langt klikk på SStilhandlinger ikonet i det øvre høyre hjørnet. Velg Last Inn Stiler fra Maler fra undermenyen.

Forskjellige måter å åpneStilvinduet:

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler () - Velg Sidestil - åpne opp kontekstmenyen for valgt stil - Ny/Endre.

Velg Format - Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk et avsnitt, velg Avsnitt-Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk på et avsnitt, velg Avsnitt - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen.

Velg Stil - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen (Paragraph Styles).

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Endre/Ny - Liste & Nummerings fanen (Paragraph Styles).

Velg Format - Seksjoner - Valg -knappen.

Velg Format - Sidestil - Columns tab.

Velg Vis - Stiler - Sidestil - åpne kontekstmenyen for valgte sidestil - Endre/Ny - Kolonne fanen.

Velg fanen Sett inn → Ramme → Spalter

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Spalter

Velg Sett inn - Seksjon - Kolonne fanen.

Velg Format - Seksjon - Alternativ knappen - Kolonne fanen.

Velg Format - Sidestil - Fotnote tab.

Velg fanen Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Fotnote tab

Gå til fanen Sett inn → Bolk → Fotnoter/Sluttnoter

Velg Format → Seksjoner → Alternativerknapp → Fot-/sluttnoter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny(for avsnittsstiler)

  1. Velg Vis - Stiler or Stiler - Håndter Stiler () for å åpne stilmenyen.

  2. Klikk på tegnet stilikonet øverst i menyen, velg deretter en tegnstil.

  3. Høyreklikk for å åpne kontekstmenyen og velgEndre/Ny.

Tegnstil Ikon

Tegnstilikon

Velg Vis → Stilbehandler og åpne sprettoppmenyen Endre/Ny (for Rammestiler)

Velg Vis - Stiler () - åpne kontekstmenyen Endre/Ny (for Listestiler).

Velg Verktøy - AutoKorriger - Fortløpende.

Velg Verktøy → Autoretting

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringer

Velg Tabell → Autoformatering (med peker i en tabell)

Velg Format - Bilde - Egenskaper - Område fanen.

På verktøylinjen Bilde (når du har valgt bilder), klikk på

Ikon Grafikkegenskaper

Bildeegenskaper

Velg kategorien Format - Bilde - Egenskaper - Plassering og størrelse.

Velg kategorien Format - Ramme og objekt - Egenskaper - Plassering og størrelse.

Velg Vis - Stiler - Rammestiler - åpne kontekstmenyen Endre/Ny - Type-fanen.

Velg kategorien Sett inn - Ramme - Ramme - Plassering og størrelse.

Velg fanen Format → Bilde → Tekstbryting

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Tekstbryting

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Tekstbryting

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger → Tekstbryting

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger omriss

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Hyperlenke

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Hyperlenke

Velg fanen Ramme → Ramme → Hyperlenke

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Alternativer...

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper → Alternativer

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen for valgt Rammestil - Endre/Ny - Alternativer-fanen.

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Alternativer

Høyreklikk på valgt objekt, velg kategorien Egenskaper - Alternativer.

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde

Velg fanen Sett inn/Format → Bilde → Makrotab

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper -> Makro

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro

Velg Verktøy - Bildekart - åpne kontekst´meny Makro.

Velg knappen Format → Tegn → HyperlenkeHendelser

Velg Tabell – Egenskaper.

Klikk på Tabell-linjen (med markøren i tabellen).

Ikon for tabellegenskaper

Tabellegenskaper

Velg Tabell → Del tabell

Velg Tabell → Slå sammen tabeller

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tabell

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Kolonnertab

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyttab

Høyreklikk i en tabell og velg Celle

Velg Tabell → Slå sammen celler.

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Slå sammen celler

Slå sammen celler

Velg Tabell → Del celler

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Splitt sammenslåtte celler

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Beskytt

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Opphev beskyttelse

Åpne sprettoppmenyen i Dokumentstrukturen for tabeller

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad → Høyde

Velg Tabell → Velg → Rader

Velg Tabell → Slett → Rader

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Slett Rad

Slett rad

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne → Bredde

Velg Tabell → Velg → Kolonner

Velg Tabell → Sett inn → Kolonner

Velg Tabell → Sett inn → Rader

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Sett inn kolonne

Sett inn kolonner

Ikon Sett inn Rader

Sett inn rader

Velg Tabell → Slett → Kolonner

På verktøylinjen Tabell, klikk på

Ikon Slett kolonne

Slett rader

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper

Ikon Rammeegenskaper

Rammeegenskaper

Meny Format - Sidestil - fane Text Grid , hvis støtte for asiatisk språk er aktivert

Supporter oss!