Format-menyen

Velg fanen Format → Avsnitt → Innfelt forbokstav

Velg Vis - Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger → Innfelt forbokstavtab

Velg Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Velg Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg enten fanen Endre/Ny → Tekstflyt tab

Velg fanen Rediger → Søk og erstatt → Format → Tekstflyt

Høyreklikk i et avsnitt med stilen Brødtekst. Velg Rediger avsnittsstil og fanen Vilkår

VelgVis Stiler (F11). Høyreklikk en paragrafstil. VelgNy - Betingelsefane.

VelgStiler - Last inn Stiler

I Styles -vinduet. Klikk på Stilhandling -ikonet øverst til høyre i Styles -vinduet og hold museknappen inne. Velg Last inn stiler fra undermenyen.

Forskjellige måter å åpneStilvinduet:

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Ny / Endre (for sidestiler).

Velg Format - avsnitt - Kontur og nummerering -fanen.

Velg Stiler - Rediger stil - Kontur og nummerering -fanen (avsnittstiler).

Velg Vis - Stiler - åpen kontekstmeny Endre / Ny - Kontur og nummerering -fanen (avsnittstiler).

Velg Format - Seksjoner - Valg -knappen.

Velg Format - Sidestil - Columns tab.

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Spalter

Velg fanen Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Kolonner tab

Velg fanen Sett inn → Ramme → Spalter

Velg fanen Sett inn → Seksjon(er) → Kolonner

Velg Format - Sidestil - Fotnote tab.

Velg fanen Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Fotnote tab

Gå til fanen Sett inn → Bolk → Fotnoter/Sluttnoter

Velg Format → Seksjoner → Alternativerknapp → Fot-/sluttnoter

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny(for avsnittsstiler)

Velg Vis → Stilbehandler og åpne sprettoppmenyen Endre/Ny(for Tegnstiler)

Velg Vis → Stilbehandler og åpne sprettoppmenyen Endre/Ny (for Rammestiler)

Velg Vis - Stiler ( F11 ) - åpne kontekstmenyen Endre / Ny (for listestiler).

Velg Format → Autoretting → under skriving

Velg Verktøy → Autoretting

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk

Velg Verktøy → Autoretting → Bruk og rediger endringer

Velg Tabell → Autoformatering (med peker i en tabell)

Velg Format → Bilde

Velg knappen Sett inn → Bilde → Fra fil → Egenskaper

På verktøylinja Bilde (når du har valgt bilder), klikk på

Ikon

Bildeegenskaper

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Type

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Type

Velg Vis → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Type

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme →Type

Velg fanen Format → Bilde → Tekstbryting

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Tekstbryting

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Tekstbryting

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger → Tekstbryting

Velg fanen Format → Tekstbryting → Rediger omriss

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Hyperlenke

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Hyperlenke

Velg fanen Ramme → Ramme → Hyperlenke

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Alternativer...

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper → Alternativer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg Rediger/Ny → Alternativer

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme → Alternativer

Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Bilde

Velg fanen Sett inn/Format → Bilde → Makrotab

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper -> Makro

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst (knapp) → Makro

Velg Rediger→ Bildekart og åpne sprettoppmenyen Makro

Velg knappen Format → Tegn → HyperlenkeHendelser

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper

Velg Tabell → Del tabell

Velg Tabell → Slå sammen tabeller

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tabell

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Kolonnertab

Velg fanen Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyttab

Høyreklikk i en tabell og velg Celle

Velg Tabell → Slå sammen celler.

På verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Slå sammen celler

Velg Tabell → Del celler

På verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Del celler

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Beskytt

I sprettoppmenyen for en celle, velg Celle → Opphev beskyttelse

Åpne sprettoppmenyen i Dokumentstrukturen for tabeller

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad

I sprettoppmenyen for en celle, velg Rad → Høyde

Velg Tabell → Tilpass automatisk → Beste radhøyde

Velg verktøylinja klikk påOptimer fra verktøylinja Tabell.

Ikon

Beste radhøyde

Velg Tabell → Tilpass automatisk → Fordel rader jevnt

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell ogtrykk på

Ikon

Fordel rader jevnt

Velg Tabell → Velg → Rader

Velg Tabell → Slett → Rader

På verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Slett rad

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne

I sprettoppmenyen for en celle, velg Kolonne → Bredde

Velg Tabell → Tilpass automatisk → Beste kolonnebredde

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell og trykk på

Ikon

Beste kolonnebredde

Veøg Tabell → Tilpass automatisk → Fordel kolonner jevnt

Velg verktøylinja Optimer størrelse fra verktøylinja Tabell og trykk på

Ikon

Fordel kolonner jevnt

Velg Tabell → Velg → Kolonner

Velg Tabell → Sett inn → Kolonner

Velg Tabell → Sett inn → Rader

På verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Sett inn kolonner

Ikon

Sett inn rader

Velg Tabell → Slett → Kolonner

På verktøylinja Tabell, klikk på

Ikon

Slett rader

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

Ikon

Objektegenskaper

Ikon

Rammeegenskaper

Meny Format - Sidestil - fane Text Grid , hvis støtte for asiatisk språk er aktivert

Supporter oss!