Sett inn-menyen

Velg Sett inn - Flere Brytninger - Manuell Brytning

Velg Sett Inn - Flere Brytninger

Velg Sett inn - Felt

Åpne hurtigmenyen - velgFelt(sett inn felt)

VelgSett inn - Felt -Dato

VelgSett inn - Felt - Tid

VelgSett inn - Felt - Sidenummer

Velg Sett Inn - Felt - Antall Sider

VelgSett inn - Felt - Emne

VelgSett inn - Felt - Tittel

VelgSett inn - Felt - Første forfatter

VelgSett inn - Felt - Flere felt

+ F2

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn felter

Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Dokument

Velg Sett inn → Felter → Flere Felt- Kryssreferanser

Velg Sett inn → Kryssreferanse

Velg fanen Sett inn → Felt → Flere Felt → Funksjoner

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Dokumentinformasjon

Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Variabler

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Database

Velg Sett inn → Bildetekst

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon Seksjon

Bolk

Velg Sett inn → Bolk → Bolk eller velg Format → Bolker

Velg Sett Inn > Seksjon > Innrykk fane eller velge Format > Seksjoner - Alternativ knappen - Innrykk fanen

Velg Sett Inn - Fotnote og Sluttnote - Fotnote eller Sluttnote

Åpne sprettoppmenyen og velg Fotnote/sluttnote (innsatte felter)

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn fotnote direkte

Ikon

Sett inn sluttnote direkte

Velg Sett inn → Bildetekst

Åpne sprettoppmenyen og velg Bildetekst

Velg Sett inn → Bildetekst → Innstillinger

Åpne sprettoppmenyen og velg Bildetekst → Innstillinger

Velg Sett inn → Bokmerke

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Bokmerke

Velg Sett inn → Skript (bare HTML-dokumenter)

Velg Sett inn → Register/innholdsliste og indeks

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Oppføring

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafi

Velg Sett inn → Register/innholdsliste → Oppføring

Velg ISett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafi

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafitab

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(avhengig av typevalg)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafitab(når Indeks er valgt).

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Alfabetisk register»)

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen "Illustrasjonsliste")

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafitab(når Indeks er valgt).

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når brukerdefinert er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når Objekttabell er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når bibliografi er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelse, marker "Ekstra stiler" og klikk Tildel stiler

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(avhengig av typevalg)

Velg Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Innholdsliste»)

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Alfabetisk register»)

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen "Illustrasjonsliste")

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når taabellindeks er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når brukerdefinert er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelse(når objekttabell er valgt)

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når bibliografi er valgt)

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Litteraturhenvisning og velg Rediger

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - Stilertab

Velg Sett inn → Konvolutt

Velg Sett inn → Konvolutt → Konvolutt

Velg Sett inn → Konvolutt → Format

VelgSett inn - Konvolutt - SkriverFane

Velg Sett inn → Tabell

Velg Format ->Ramme og Objekt -> Egenskaper

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme manuelt

Velg Tabell → Sett inn → Tabell.

+ F12

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Tabell

Velg Sett inn → Horisontal linje

Velg Sett in - Tekst fra Fil

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Tekst fra Fil

VelgSett inn - topptekst og Bunntekst -> Topptekst

VelgSett inn - topptekst og Bunntekst -> Bunntekst

Supporter oss!