Vis-menyen

Velg Vis → Linjaler

Velg Vis → Tekstgrenser

Velg Vis → Feltskygge

+F8

Velg Vis → Feltnavn

+ F9

Velg Vis → Kontrolltegn (som ikke skrives ut)

+F10

På verktøylinja Standard, velg

Formaterings Ikon

Formateringsmerker

Velg Vis → Vevoppsett

På verktøylinja verktøy, skru på

Web Ikon

Nettside

Velg Vis → Normal

Velg Vis → Skjulte avsnitt

Supporter oss!