Vis-menyen

Velg Vis - Linjaler - Linjaler

Velg vis - Tekst Grenser

Velg Vis - Felt-skyggelegging

+F8

Velg Vis - Feltnavn

+F9

Velg Vis - Formateringsmerker

+F10

På verktøylinjen Standard, velg

Formaterings Ikon

Formateringsmerker

Velg Vis - Vis mellomrom .

Ikon Vis Mellomrom

Vis tomrom

Velg Vis - Web

På verktøylinjen verktøy, skru på

Web Ikon

Nettside

Velg Vis - Normal

Velg Vis - Skjulte Avsnitt

Supporter oss!