Vis-menyen

Fra menylinjen:

Velg Vis - Linjaler.

Fra menylinjen:

Velg Vis - Tekstgrenser.

Fra grensesnittet med faner:

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Tekstgrenser.

Fra menylinjen:

Velg Vis - Feltskyggelegging.

Fra grensesnittet med faner:

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Feltskyggelegging.

Fra verktøylinjer:

Ikon Feltskygger

Feltskygger

Fra tastaturet:

+ F8

Fra menylinjen:

Velg Vis - Feltnavn

Fra grensesnittet med faner:

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Feltnavn.

Fra verktøylinjer:

Ikon Feltnavn

Feltnavn

Fra tastaturet:

+ F9

Fra menylinjen:

Velg Vis - Formateringsmerker

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem – Bytte mellom formateringsmerker.

Velg Vis - Formateringsmerker.

Fra verktøylinjer:

Formateringsmerke-ikon

Formateringsmerker

Fra tastaturet:

+ F10

Fra menylinjen:

Velg Vis - Vis mellomrom .

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Vis mellomrom.

Vis-menyen i Vis-fanen, velg Vis mellomrom.

Fra verktøylinjer:

Ikon Vis Mellomrom

Vis tomrom

Fra menylinjen:

Velg Vis - Web

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis – Nettvisning.

Vis-menyen, velg Nett.

Fra verktøylinjer:

Web Ikon

Nettside

Fra tastaturet:

Fra menylinjen:

Velg Vis - Normal

Fra grensesnittet med faner:

Velg Vis - Normalvisning.

Vis-menyen, velg Normalvisning.

Fra verktøylinjer:

Ikon Normalvisning

Normal visning

Fra menylinjen:

Velg Vis – Skjulte avsnitt

Supporter oss!