Redigeringsmenyen

Velg verktøy → Autotekst

+F3

På verktøylinjen «Sett inn», velg

Ikon

Autotekst

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Utveksle-database

Fra grensesnittet med faner:

Velg Verktøy, åpne menyknappen og velg Utveksle Database.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Felt.

Velg Sett inn - felt.

Velg Sett inn - Kryssreferanse.

Fra kontekstmenyen:

Rediger felt

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - felt.

Velg Sett inn - Kryssreferanse.

Velg Referanser - Felt.

Velg Referanser - Kryssreferanser.

Fra verktøylinjer:

Ikon Kryssreferanse

Kryssreferanse

Ikon Sett inn felt

Sett inn felt

Fra tastaturet:

+ F2

Velg Rediger → Fotnote

Plasser markøren foran indeksfeltet, og velg Rediger - Referanse - Indeksoppføring...

eller høyreklikk for å åpne kontekstmenyen - velg Rediger indeksoppføring

Velg Format → Bolker

Velg Verktøy → Autotekst → Autotekst → Endre navn

Velg Rediger → Litteraturoppføring

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Valgmodus

Fra statuslinjen:

Klikk Utvalgs-omrĂĄdet.

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Velg tekst.

Fra menylinjen:

Velg Velg tekst.

Fra tastaturet:

+ Shift + I

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Direkte markørmodus

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem - Hjem-menyen - Direkte markørmodus.

Fra verktøylinjer:

Ikon-Bytte direkte markørmodus

Bytte direkte markørmodus

Fra menylinjen:

Velg Rediger - GĂĄ til side.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Hjem-fanemenyen - GĂĄ til side.

Fra verktøylinjer:

Ikon GĂĄ til side

GĂĄ til side

Fra tastaturet:

+ G

Fra statuslinjen:

Klikk pĂĄ Sidenummer-omrĂĄdet.

Supporter oss!