Funksjoner i LibreOffice Math

Dette avsnittet inneholder en oversikt over noen av de viktigste funksjonene og mulighetene i LibreOffice Math.

LibreOffice Math tilbyr utallige operatorer, funksjoner og formateringsstøtte som hjelper deg med å lage formler. Alle disse kan velges og tas i bruk fra utvalgsvinduet. Det finnes en komplett referanseliste og mange eksempler i hjelpen.

Lage en formel

Akkurat som diagrammer og bilder opprettes formler som objekter i et dokument. LibreOffice Math startes automatisk hvis du setter inn en formel i et dokument. Du kan lage, redigere og formatere formelen ved å bruke det store utvalget av innebygde symboler og funksjoner.

Skrive inn en formel direkte

Hvis du er fortrolig med språket i LibreOffice Math, kan du skrive inn formler direkte i dokumentet. Skriv for eksempel inn denne formelen i et tekstdokument: «a sup 2 + b sup 2 = c sup 2». Merk teksten og velg Sett inn – Objekt – Formel for å gjøre teksten om til en formatert formel.

note

Du kan ikke gjøre beregninger med formler i LibreOffice Math, da dette er et formelredigeringsprogram som brukes til å skrive og vise formler, ikke et beregningsprogram. Bruk regneark til å lage beregninger med formler. Til enkle beregninger kan du bruke beregningsfunksjonen i tekstdokumenter.


Lage en formel i kommandovinduet

Bruk kommandovinduet i LibreOffice Math til å skrive og redigere formler. Du vil fortløpende se hvordan formelen vil se ut i dokumentet. Bruk formelmerket på verktøylinjen til å holde oversikt over lange og kompliserte formler. Når denne funksjonen brukes, vil merkets plassering i kommandovinduet også vises i tekstvinduet.

Enkeltsymboler

Du kan opprette dine egne symboler og importere tegn fra andre skrifttyper. Du kan legge til nye symboler i basiskatalogen for LibreOffice Math-symboler, eller opprette egne kataloger. Mange spesialtegn er også tilgjengelige.

Formler i sprettoppmenyen

For å gjøre arbeidet med formeler enklere, bruk popupmenyen, som kan nås via høyreklikk på musa. Dette gjelder spesielt for Kommandovinduet. Denne popupmenyen inneholder alla kommandoenesom finnes i Elementfanen, og også operatører, etc som kan settes inn i din formel ved museklikk uten å måtte skrive de inn i Kommandovinduet.

Supporter oss!