Verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder funksjoner som ofte blir brukte.

Vis større

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Ikon

Vis større

Vis mindre

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Ikon

Vis mindre

100 %

Displays the document at its actual size.

Ikon

Skaler til 100 %

Vis Alle

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Ikon

Vis alt

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Ikon

Oppdater

Formelmerke

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, blir det markert med en tynn ramme i formelen hvor i Kommandovinduet den står.

Ikon

Formelmerket

Symboler

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Ikon

Symboler

Supporter oss!