Verktøylinjen

Verktøylinjen inneholder funksjoner som ofte blir brukte.

Vis større

Øker visningsskalaen til formelen med 25%. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer.

Ikon Zoom Inn

Vis større

Vis mindre

Reduserer visningsskalaen til formler med 25%. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer.

Ikon Zoom Ut

Vis mindre

100 %

Viser dokumentet i sin faktiske størrelse.

Ikon Zoom 100 %

Skaler til 100 %

Vis Alle

Viser hele formelen i maksimal størrelse slik at alle elementene er inkludert. Formelen reduseres eller forstørres slik at alle formelelementene kan vises i arbeidsområdet. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer. Zoomkommandoene og -ikonene er bare tilgjengelige i Math-dokumenter, ikke for innebygde Math-objekter.

Ikon Vis Alle

Vis alt

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Ikon Oppdater

Oppdater

Formelmerke

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, blir det markert med en tynn ramme i formelen hvor i Kommandovinduet den står.

Ikon Formel Markør

Formelmerket

Symboler

Åpner Symbol-dialogboksen, der du kan velge et symbol som skal settes inn i formelen.

Ikon Symboler

Symboler

Supporter oss!