Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det valgte dokumentet.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Endret dokument

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Supporter oss!