Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om det valgte dokumentet.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Endret dokument

Hvis endringer i dokumentet ennå ikke er lagret, vises en "*" i dette feltet på Status-linjen. Dette gjelder også nye, ennå ikke lagrede dokumenter.

Supporter oss!