Verktøy

Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Symboler

Åpner Symbol-dialogboksen, der du kan velge et symbol som skal settes inn i formelen.

Importer formel

Åpner et dialogvindu der du kan importere formler.

Importer MathML fra utklippstavlen

Denne kommandoen omformer MathML fra utklippstavlen til StarMath og setter det inn ved markøren.

Tilpass

Tilpasser LibreOffice menyer, kontekstmenyer, hurtigtaster, verktøylinjer og makrotilordninger til hendelser.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!