Verktøy

Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Symboler

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Importer formel

Åpner et dialogvindu der du kan importere formler.

Importer MathML fra utklippstavlen

Denne kommandoen omformer MathML fra utklippstavlen til StarMath og setter det inn ved markøren.

Tilpass

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!