Vis

Angir visningsskalane og definerer hvilke elementer du vil vise. De fleste kommandoene som du kan skrive inn iKommandovindet, er også tilgjengelige gjennommuseklikk hvis du allerede har åpnet Elementfanen medVis - Elementer.

Skalering

Reduser eller forstørr visningen av dokumenter i LibreOffice.

Vis større

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen på statuslinjaenog fra sprettoppmenyen på skrivebordet.

Vis mindre

Viser formelen 25% større. Skaleringsgraden vises på statuslinjen. Du kan også endre skaleringen i sprettoppmenyen Sprettoppmenyen i arbeidsområdet inneholder også skaleringskommandoer

Vis Alle

Viser hele formelen i maksimum størrelse slik at alle elementer er inkludert. Formelen er forminsket eller forstørret slik at alle formelelementer kan vises i arbeidsområdet. Gjeldene zoom faktor vises i statuslinjen viasprettoppmenySprettoppmenyen i arbeidsområdetinneholder også foprstørrelseskommandoer. >disse er kun tilgjengelige for Math dokumenter og ikke i Math objekter som er limt inn i andre dokumenter.

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Oppdater visningen automatisk.

Bruk denne kommandoen til å oppdatere endre formler automatisk. Dersom du ikkj velger dette, blir formelen bare oppdatert etter at du har trykket på Vis → Oppdater eller F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Statuslinja

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Fullskjerm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Supporter oss!