Vis

Angir skjermskalaen og definerer hvilke elementer du vil være synlige. De fleste kommandoene som du kan legge inn i -kommandoene -vinduet, kan også nås via et museklikk hvis du allerede har åpnet Elements-panelet meVis - Elemente.

Skalering

Åpner Zoom og vis layout-dialogen for å la deg angi zoomfaktoren for å vise gjeldende dokument .

Vis større

Øker visningsskalaen til formelen med 25%. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer.

Vis mindre

Reduserer visningsskalaen til formler med 25%. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer.

Vis Alle

Viser hele formelen i maksimal størrelse slik at alle elementene er inkludert. Formelen reduseres eller forstørres slik at alle formelelementene kan vises i arbeidsområdet. Gjeldende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et utvalg av tilgjengelige zoomalternativer er tilgjengelige via kontekstmenyen. Kontekstmenyen i arbeidsområdet inneholder også zoomkommandoer. Zoomkommandoene og -ikonene er bare tilgjengelige i Math-dokumenter, ikke for innebygde Math-objekter.

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Oppdater visningen automatisk.

Bruk denne kommandoen til å oppdatere endre formler automatisk. Dersom du ikkj velger dette, blir formelen bare oppdatert etter at du har trykket på Vis → Oppdater eller F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Statuslinjen

Viser eller skjuler Status-linjen nederst i vinduet.

Fullskjerm

Viser eller skjuler menyene og verktøylinjene i Writer eller Calc. For å gå ut av fullskjermmodus, klikk på Fullskjerm-knappen eller trykk på Esc-tasten.

Supporter oss!