Vis

Angir skjermskalaen og definerer hvilke elementer du vil være synlige. De fleste kommandoene som du kan legge inn i -kommandoene -vinduet, kan også nås via et museklikk hvis du allerede har åpnet Elements-panelet meVis - Elemente.

Skalering

Reduser eller forstørr visningen av dokumenter i LibreOffice.

Vis større

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Vis mindre

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Vis Alle

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Oppdater

Denne kommandoen oppdaterer formelen i dokumentvinduet.

Inneholdet i kommandovinduet oppdateres automatisk med endringer hvis Oppdater vising automatisk er aktivert.

Oppdater visningen automatisk.

Bruk denne kommandoen til å oppdatere endre formler automatisk. Dersom du ikkj velger dette, blir formelen bare oppdatert etter at du har trykket på Vis → Oppdater eller F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funksjoner, symboler og formater som kan settes inn i en formel.

Statuslinjen

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Fullskjerm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Supporter oss!