Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere formler. I tillegg til de vanlige kommandoene (for eksempel for å kopiere innhold) finnes funksjoner som er spesifikke for LibreOffice Math, slik som søk etter plassholdere eller feil.

Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Gjenopprett

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Merk alt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Neste merke

Flytter markøren til det neste merket (mot høyre).

Forrige merke

Flytter markøren til det forrige merket (mot venstre).

Neste feil

Flytter markøren til neste feil (mot høyre).

Forrige feil

Flytter markøren til forrige feil (mot venstre).

Supporter oss!