Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere formler. I tillegg til de vanlige kommandoene (for eksempel for å kopiere innhold) finnes funksjoner som er spesifikke for LibreOffice Math, slik som søk etter plassholdere eller feil.

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Neste merke

Flytter markøren til det neste merket (mot høyre).

Forrige merke

Flytter markøren til det forrige merket (mot venstre).

Neste feil

Flytter markøren til neste feil (mot høyre).

Forrige feil

Flytter markøren til forrige feil (mot venstre).

Supporter oss!