Menyer

Menylinjen inneholder alle kommandoene som brukes til å arbeide med LibreOffice Math. Den inneholder en liste med tilgjengelige operatorer, samt kommandoer for redigering, visning, justering, formatering og utskrift av formeldokumenter og objektene i dem. De fleste menykommandoer er bare tilgjengelige når du oppretter eller redigerer en formel.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Denne menyen inneholder de generelle kommandoene for å arbeide med formeldokumenter, for eksempel opprette, åpne, lagre og skrive ut.

Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere formler. I tillegg til de vanlige kommandoene (for eksempel for å kopiere innhold) finnes funksjoner som er spesifikke for LibreOffice Math, slik som søk etter plassholdere eller feil.

Vis

Angir skjermskalaen og definerer hvilke elementer du vil være synlige. De fleste kommandoene som du kan legge inn i -kommandoene -vinduet, kan også nås via et museklikk hvis du allerede har åpnet Elements-panelet meVis - Elemente.

Format

Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.

Verktøy

Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Vindu

I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlisten.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!