Menyer

Menylinja inneholder alle kommandoene som brukes til å arbeide med LibreOffice Math. Den inneholder en liste med tilgjengelige operatorer, samt kommandoer for redigering, visning, justering, formatering og utskrift av formeldokumenter og objektene i dem. De fleste menykommandoer er bare tilgjengelige når du oppretter eller redigerer en formel.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Denne menyen inneholder generelle kommandoer, som for eksempel «åpne», «lagre» og «skriv ut», for arbeid med formeldokumenter.

Rediger

Kommandoene i denne menyen brukes til å redigere formler. I tillegg til de vanlige kommandoene (for eksempel for å kopiere innhold) finnes funksjoner som er spesifikke for LibreOffice Math, slik som søk etter plassholdere eller feil.

Vis

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

Format

Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.

Verktøy

Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.

Vindu

I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlista.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!