Skrive inn tekst

Skrive inn direkte tekststrenger slik at de ikke tolkes som operatorer

Noen tekststrenger tolkes automatisk som operatorer. Noen ganger kan dette gi et annet resultat enn du ønsker. Hvis du vil skrive inn W* (en bokstav med en opphøyd stjerne), blir stjerna tolket som en gangeoperator. Skriv inn den direkte teksten mellom falske doble hermetegn ("") eller legg til plassholdere.

Eksempler:

En importert MathType-formel inneholder denne strengen:

W rSup { size 8{*} }

Dersom Math er sett opp til å gjøre om importerte MathType-formlar (i → Last inn / lagre → Microsoft Office), vil du sjå formelen med en plassholdar i steden for asterisken.

Endre {*} til {} * {} som i denne formelen:

W rSup { size 8{} * {} }

Du kan også bruke W^"*" for å skrive inn tegnet som direkte tekst.

Noen formler begynner med et er lik-tegn. Bruk "=" for å skrive inn dette tegnet som direkte tekst.

Supporter oss!