Sette inn parenteser

Vise parenteser separat i LibreOffice Math, slik at du kan velge avstand mellom dem?

Du kan sette inn parenteser enkeltvis ved å skrive inn «left» og «right», men da vil ikke avstanden mellom dem være fast, fordi parentesene tilpasses til argumentet. Det finnes imidlertid en metode du kan bruke til å vise parenteser med fast avstand til hverandre. Dette oppnår du ved å skrive inn tegnet «\» (omvendt skråstrek) foran de vanlige parentesene. Nå vil disse parentesene behandles som et hvilket som helst annet tegn, og kan justeres på samme måte som andre tegn:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Supporter oss!