Sette inn linjeskift

Skrive formler i LibreOffice Math over to linjer (med manuelt linjeskift)

Du kan sette inn et linjeskift ved å skrive inn «newline». Alt som kommer etter dette linjeskiftet, plasseres på neste linje.

Hjelp til bruk av LibreOffice Math

Supporter oss!