Arbeide med grenser

Lage grensene i en formel med integral eller sum

Du vil sette inn en summeringsformel av typen «summering av s^k fra k = 0 til n» ved skrivemerket i et tekstdokument i Writer.

 1. Velg Sett inn - OLE-objekt - formelobjekt.

  Du ser matematikk-innmatingsvinduet og elementruten til venstre.

 2. I den øvre delen av elementvinduet, klikkOperatorikonet.

 3. I den nederste delen av elementvinduet, klikkSumikonet

 4. Deretter slår du på øvre og nedre grense ved å trykke Øvre og nedre grense.

 5. I inndatavinduet vil den første plassholderen eller merket være valgt. Nå kan du begynne med å skrive inn den nedre grensen:

  k = 0

 6. Trykk F4 for å gå videre til det neste merket, og skriv inn den øvre grensen:

  n

 7. Trykk F4 for å gå videre til det neste merket, og skriv inn summanden:

  s^k

 8. Nå er formelen ferdig. Klikk i tekstdokumentet utenfor formelen for å avslutte formelredigeringen.

På same måten kan du skrive inn en integralformel med avgrensinger. Når du trykker på et symbol i elementvinduet, vil den tilsvarende tekstkommandoen bli satt inn i innskrivingsvinduet. Hvis du kjenner tekstmonnandoen, kan du skrive den inn direkte i innskrivingsvinduet.

 1. Velg Sett inn - OLE-objekt - formelobjekt.

 2. Klikk i inndatavinduet og skriv inn denne linjen:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  Det er et lite mellomrom mellom f(x) og dx. Dette kan du også skrive inn ved hjelp av elementvindet: Trykk på Format-symbolet og deretter på symbolet Lite mellomrom.

note

Hvis du vil bruke en annen skrift til bokstavene f og x, kan du trykke Format → Skrifter og velge andre skrifter. Trykk Standard hvis du vil bruke disse nye skriftene som standard fra nå av.


tip

Hvis du vil sette inn en formel i tekst, vil tegnene for grense gjøre linjen høyere. Du kan velge Format → Tekstmodus for å plassere grensetegnene ved siden av sum- eller integralsymbolet, slik at linjen ikke blir så høy.


Supporter oss!