Skrive inn kommentarer

Sette inn kommentarer til formler slik at kommentaren ikke vises i dokumentet

En merknad begynner med et dobbelt prosenttegn %%, og gjelder fram til det neste linjesluttegnet (linjeskift med tasten Enter). Alt som er mellom disse tegnene, blir ignorert og skrives ikke ut. Hvis det finnes prosenttegn inne i selve teksten, behandles de som en del av teksten.

Et eksempel:

a^2+b^2=c^2 %% Pythagoras’ læresetning.

Supporter oss!