Slå sammen formeldeler i parenteser

Sette inn brøker i formler

Hvis du har en brøk der teller og nevner består av et produkt, en sum eller lignende sammensetninger av tall, må verdiene som hører sammen, omsluttes av parenteser.

Bruk denne syntaksen:

{a + c} over 2 = m

eller

m = {a + c} over 2

Supporter oss!