Endre standardegenskaper

Kan standardformater i LibreOffice Math endres?

Noen deler av formlene formateres alltid som halvfet eller kursiv som standard.

Du kan bruke "nbold" og "nitalic" til å fjerne disse egenskapene. Et eksempel:

a + b

nitalic a + bold b.

I den andre formelen vises ikke bokstaven a i kursiv, mens bokstaven b vises halvfet. Du kan ikke bruke denne metoden til å endre plusstegnet.

Supporter oss!