Hurtigtaster i formler

Denne delen inneholder en liste over hurtigtaster som har en bestemt funksjon når du lager formler.

Du kan også bruke de generelle hurtigtastene i LibreOffice på vanlig måte.

Hurtigtaster for funksjoner i formler

De følgende hurtigtastene tilsvarer valg i Rediger- og Vis -menyen.

F3

Neste feil

Shift+F3

Forrige feil

F4

Neste merke (Plassholder)

Shift+F4

Forrige merke (Plassholder)

F9

Oppdater

Navigere i vinduet for formelelementer

Pil venstre eller høyre

Flytt mot venstre eller høyre til neste kategori eller funksjon.

Enter-tasten

Velger en kategori (i kategoridelen) eller setter inn en funksjon i Kommandovinduet (i funksjonsdelen).

Tab

Går fra det første kategorielementet til den første funksjonen i kategorien.

Shift+Tab

Gå fra det siste kategorielementet til den siste funksjonen i kategorien.

Supporter oss!