Formelmerke

Her kan du slå av eller på formelmerket. Når formelmerket er slått på, blir det markert med en tynn ramme i formelen hvor i Kommandovinduet den står.

Ikon Formel Markør

Formelmerket

Du kan også klikke et sted i dokumentet for å flytte markøren til tilsvarende sted i dialogvinduet Kommando.

Når du dobbeltklikker på et tegn eller et symbol i dokumentet, vil markøren flytte fokus til dialogvinduet Kommando, og framheve posisjonen til tegnet eller symbolet.

Supporter oss!