Eksempler på kjemiske formler

Hovedformålet med LibreOffice Math er å lage matematiske formler, men det kan også brukes til å skrive kjemiske formler. Men i kjemiske formler er de kjemiske symbolene vanligvis skrevet med store bokstaver med store tegn, i stedet for kursiv, tegn.

tip

For å lage kjemiske formler ved hjelp av Math, kan det være lurt å endre fonten som brukes for variabler til en ikke-kursiv skrift, eller bruke nkursiv modifikator.


Molekyler

nitalic{H_2 SO_4}

nitalic{2 C_6 H_5 COOH + 15 O_2 = 14 CO_2 + 6 H_2 O}

nitalic{2 KMnO_4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl_2 + 8 H_2 O + 5 Cl_2}

Isotoper

U lsub 92 lsup 238

nitalisk{{U lsup 238 lsub 92 + n} ~~mot~~ {U lsup 239 lsub 92 + %gamma} ~~binom{{størrelse 6{{%beta}-{}}}} {mot} ~~ Np lsup 239 lsub 93 ~~binom{{størrelse 6{{%beta}-{}}}}{toward}~~ Pu lsup 239 lsub 94}

Ioner

SO_4^{2-{}} eller SO_4^{2"-"}

Supporter oss!