Importer formel fra fil

Åpner et dialogvindu der du kan importere formler.

Dialogvinduet Sett inn har samme utforming som dialogenÅpne i Fil-menyen. Du kan bruke dialogvinduet Sett inn til å laste inn, redigere og vise en formel som er lagret som en fil, i kommandovinduet.

Du kan også importere MathML-filer som er opprettet av andre programmer. MathML-kilden må ha et math element med et xmlns attributt med verdi "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". Språkene MathML og StarMath er ikke fullt kompatible, derfor bør du sjekke importresultatet. For detaljer om språket MathML, se sin spesifikasjonen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Importer formel


Importer MathML fra utklippstavlen

Denne kommandoen omformer MathML fra utklippstavlen til StarMath og setter det inn ved markøren.

Hvis omformingen mislykkes, blir ingenting satt inn.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Importer formel fra utklippstavlen


Denne kommandoen håndterer bare MathML-innehold. Hvis du har kopiert en LibreOffice Math-formel til utklippstavlen, sett de inn med kommandoen Lim inn under Rediger.

Supporter oss!