Symboler

Åpner Symbol-dialogboksen, der du kan velge et symbol som skal settes inn i formelen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy – Symboler

Når du er på verktøylinjen, trykk på

Ikon Symboler

Symboler


Symbolsett

Alle symbolene er samlet i symbolsett. Velg et av symbolsettene fra listen. De tilhørende symbolene blir vist i feltet nedenfor.

Når du velger et symbol, vises navnet på den tilsvarende kommandoen under listen med symboler, og en forstørret utgave av symbolet vises til høyre. Vær oppmerksom på at navnet må skrives inn i kommandovinduet nøyaktig slik det vises her (skiller mellom store og små bokstaver).

Når du skal sette inn et symbol, velger du det i listen og trykker Sett inn. Navnet til den tilsvarende kommandoen vises i kommandovinduet.

Rediger

Trykk her for å åpne dialogvinduet Endre symboler.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!