Tekstmodus

Slår av eller på tekstmodusen. I tekstmodus vises formlene i samme høyde som en tekstlinje.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Tekstmodus


Supporter oss!