Justering

Her kan du velge justeringa av formler som går over mer enn en linje, og av formler som har flere elementer på en linje. Du lager formler som går over flere linjer ved å skrive inn NEWLINE i kommandovinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Juster


Dialogvindu for justering

Vannrett

Velg vannrett justering for formler som går over flere linjer.

Venstre

Justerer de valgte formelelementene til venstre.

Tipsikon

Tekst venstrejusteres alltid.


Midtstill

Midtstiller de valgte formelelementene.

Høyre

Justerer de valgte formelelementene til høyre.

Standard

Trykk her for å lagre endringene som standardinnstillinger for alle nye formler. Du vil bli spurt om å bekrefte før endringene blir lagret.

Dialogvindu for standardverdier ved lagring

Supporter oss!