Skrifter

Bruk dette dialogvinduet for å velge skrift for den brukte kategorien i dialogvinduet Skrift.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format – Skrifter – Endre


Skrift

Velg en font fra listen.

Eksempel

Her kan du se en forhåndsvisning av den valgte skrifta med eventuelle egenskaper du har valgt.

Egenskaper

Du kan velge flere egenskaper for den valgte skrifta.

Halvfet skrift

Kryss av her for å gjøre teksten halvfet.

Kursiv

Kryss av her for å gjøre teksten kursiv.

Supporter oss!